Prins haalt uit: Verhofstadt benadrukt traditie van terughoudendheid

Het is volstrekt begrijpelijk dat de koninklijke familie zich uitspreekt over de grote maatschappelijke thema's van ons land of dat zij onze democratische waarden verdedigt. Maar het is evenzo evident dat zij blijk moet geven van terughoudendheid in alle politieke debatten die oprijzen in het kader van onze democratische instellingen. Dat heeft premier Guy Verhofstadt donderdag in de Kamer verklaard naar aanleiding van de heisa rond de verklaringen van prins Filip in Story. Net zoals gisteren/woensdag in het Vlaams Parlement stonden ook donderdag in de Kamer tijdens het vragenuurtje de verklaringen van prins Filip over het Vlaams Belang centraal. Zowel VB-fractieleider Gerolf Annemans als Patrick Cocriamont (FN) vroegen de eerste minister om uitleg over de affaire.

Belga

Verhofstadt begon met het herhalen van de reactie die hij eerder al de wereld instuurde. Hij kan zich voorstellen dat de prins zich afzet tegen partijen die de splitsing van ons land voorstaan, maar de verklaringen zijn niet in overeenstemming met de huidige en vooral toekomstige constitutionele rol van de prins. "Die rol vraagt immers terughoudendheid in de uitspraken, in het bijzonder over onze federale staatsstructuur, de beleidsdomeinen van de onderscheiden overheden, alsook over politieke partijen, zelfs indien die partijen het niet goed menen met de toekomst van het land". De premier verwees naar artikel 88 van de grondwet, dat zegt dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk voor zijn handelingen. Over de andere leden van de koninklijke familie staat echter niks in de grondwet. Ook de rechtsleer is hierover niet eenduidig, benadrukte Verhofstadt.

De eerste minister herhaalde in dat verband het standpunt dat hij in 2000 hierover al innam. De koninklijke familie mag volgens hem perfect deelnemen aan maatschappelijke debatten, maar daarbij mogen geen polemieken ontstaan of persoonlijke aanvallen gelanceerd worden. Het Hof mag dus uitspraken doen over grote maatschappelijke thema's of de democratische waarden verdedigen, maar daarbij moet het terughoudendheid aan de dag leggen in alle politieke debatten in verband met onze democratische instellingen. "Deze traditie van terughoudendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de leden van de koninklijke familie moeten vermijden dat zij in het centrum van een polemiek terechtkomen en op die manier het risico lopen zelf het voorwerp van politieke controverse te worden. Het risico bestaat immers dat dergelijke controverse ook afstraalt op de monarchie zelf en het staatshoofd in het bijzonder, wiens politieke neutraliteit onbetwistbaar moet zijn", verklaarde de premier, die beklemtoonde dat deze principes en traditie de beste garantie zijn voor het behoud van de constitutionele monarchie.

Verhofstadt besloot met een uithaal naar het Vlaams Belang. "Uw virulente reactie op de uitspraken heeft wel één zaak duidelijk gemaakt. Wat u eigenlijk wil, is de desintegratie van het land, de afbraak van onze instellingen. De regering, haar meerderheid en alle andere partijen hier vertegenwoordigd zullen dit niet laten gebeuren", besloot hij. Annemans ontkende dat zijn partij voor de afbraak van de instellingen is. "Wij verzetten ons gewoon tegen het conservatisme van de Franstaligen, die zich verzetten tegen de Vlaamse verzuchtingen naar meer autonomie".

Annemans haalde nogmaals uit naar het paleis, omdat het zich volgens hem moeit in politieke dossiers en tussenkomt in het communautaire debat. Hij verweet Verhofstadt te zwak gereageerd te hebben. "Wie de Vlaamse kaart trekt, zal het koningshuis op zijn weg vinden. Dat vraagt een sterkere reactie", aldus Annemans.

Nu in het nieuws