Demotte zoekt alternatief voor dagcentra palliatieve zorg

Print
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte laat zijn diensten onderzoeken of er geen alternatief gevonden kan worden voor de dagcentra voor palliatieve zorg. Dat verklaarde hij donderdag tijdens een actualiteitsdebat in de Senaat.
De middelen die naar de dagcentra gingen, blijven ook volgend jaar behouden voor palliatieve zorgen, benadrukte de minister. Enkele dagen geleden raakte een RIZIV-rapport bekend waaruit bleek dat de dagcentra onvoldoende aanslaan. Het verzekeringscomité besloot daarop de experimenten in de huidige vorm niet te verlengen. De tien dagcentra voor palliatieve zorgen werden in 2002 bij wijze van pilootproject opgericht voor een periode van drie jaar. Vanaf eind 2004 worden ze niet meer gesubsidieerd. Het zijn er vijf in Vlaanderen, drie in Wallonië en twee in Brussel. Demotte verklaarde donderdag dat hij op zoek is naar nieuwe initiatieven. Daarenboven is beslist om de kinebehandeling voor de palliatieve patiënten kosteloos te maken door het remgeld af te schaffen.

De minister laat bovendien op het vlak van de thuiszorg en de multidisciplinaire ploegen onderzoeken in welke mate bepaalde teams kunnen worden uitgebreid in functie van het toenemend aantal patiënten en de noodzaak van een permanentie de klok rond. Er is volgens hem ook nood aan een consensus inzake het statuut van de palliatieve patiënt zelf. Demotte kondigde voorts aan dat hij het onderzoek zal steunen naar de nood aan ondersteuning van de zorgverstrekkers, vooral de artsen, die met vragen van patiënten in hun laatste levensfase worden geconfronteerd.

.

Nu in het nieuws