"Ikea-wet" treedt pas in juli 2005 in voege

Print
De wet op de inplanting van grote handelsvestigingen, beter bekend als de Ikea-wet, zal niet in voege treden voor juli 2005. Dat is zes maanden later dan oorspronkelijk voorzien.
Het bericht hierover in de krant De Tijd wordt bevestigd op het kabinet van minister van Middenstand Sabine Laruelle. Volgens haar woordvoerder neemt de technische procedure "meer tijd in beslag dan voorzien. De uitvoeringsbesluiten zijn nog niet genomen. Ze zullen pas klaar zijn voor de laatste ministerraad in december", zegt Philippe De Jaegere, woordvoerder van Laruelle. Nadien moeten ze nog ter advies naar de Raad van State en opnieuw ter goedkeuring naar de ministerraad, vermoedelijk in februari. "1 juli lijkt ons een redelijke datum", zowel in de ogen van Sabine Laruelle als voor minister van Economie Marc Verwilghen, aldus de woordvoerder.

De Ikea-wet vereenvoudigt de procedure voor de vestiging van grote handelszaken. Ook worden de termijnen verkort en krijgt de gemeente waar de vestiging komt steeds het laatste woord. De gemeente moet wel haar keuze motiveren en steeds advies vragen aan het sociaal-economisch comité voor de distributie als het gaat om handelszaken van meer dan 1.000 m2. Ook de omliggende gemeenten moeten geraadpleegd worden, bij handelszaken van meer dan 2.000 m2.

De goedkeuring van de Ikea-wet had al heel wat voeten in de aarde. Middenstandsorganisaties en sectorfederaties, zoals de houtsector, vreesden voor een verlies van jobs. Aan Vlaamse kant vroegen sommige partijen dat de gemeentelijke bevoegdheden zouden overgedragen worden aan de gewesten of aan de provincies, wat de Raad van State uiteindelijk weigerde. In oktober werd de wet gepubliceerd in het Staatsblad.

.

Nu in het nieuws