Commissie Europarlement verbindt eisen aan Turkse toetreding

Print
De commissie buitenlandse betrekkingen van het Europarlement vindt dat de Europese Unie met Turkije moet gaan onderhandelen over toetreding. Voorwaarde is wel dat Turkije zijn hervormingsbeleid voortzet. De invloedrijke commissie stelt dat in een dinsdag aangenomen rapport. Opsteller van het rapport is CDA-europarlementariër Camiel Eurlings. Vijftig leden van de commissie stemden voor het rapport, achttien tegen en zes onthielden zich van stemming.
De commissie verbindt verschillende voorwaarden aan het voeren van toetredingsonderhandelingen. Zo moet Turkije Cyprus erkennen. De Turkse regering heeft zich daar vooralsnog niet toe bereid verklaard, zodat onzeker is of aan die voorwaarde wordt voldaan voor de regeringsleiders van de EU komende maand besluiten of er al dan niet met Ankara zal worden onderhandeld over toetreding.

Vlak voor de regeringsleiders bijeenkomen, stemt het voltallige Europarlement nog over het rapport. De regeringsleiders hoeven zich van de uitslag van die stemming formeel niets aan te trekken, maar aangezien toetreding van het overwegend islamitische Turkije tot de christelijke EU in veel Europese landen erg gevoelig ligt, is de kans klein dat de EU-leiders het rapport met de beperkende voorwaarden voor Turkse toetreding in de wind slaan.

Het rapport stelt dat het openen van toetredingsonderhandelingen niet automatisch tot een Turks EU-lidmaatschap leidt. De commissie wilde echter niet, zoals sommige politici hebben gesuggereerd, Turkije in plaats van volwaardig lidmaatschap een soort geprivilegieerd partnerschap aanbieden. De Turkse regering heeft al laten weten met minder dan volwaardig lidmaatschap geen genoegen te nemen.
Nu in het nieuws