Europese Centrale Bank ziet olie als oorzaak lagere groei

In de eerste helft van 2004 was er een stevige economische groei in de euro-zone. In de tweede helft was er een beperkte afkoeling, onder invloed van de hoge olieprijzen. Dat zei Jean-Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank, in zijn maandelijkse dialoog met het Europees Parlement.

Belga

Opvallend is dat Trichet in zijn economische analyse geen melding maakt van de wisselkoers van de euro. Toch geeft hij toe dat de export wat is teruggevallen, maar hij is zeker dat de nieuwe Amerikaanse regering het overheidstekort zal aanpakken.

Trichet is niet pessimistisch over de conjunctuur. De wereldeconomie blijft sterk, de Europese bedrijven blijven investeren, de consumptie zal aantrekken. Trichet herhaalt zijn -maandelijkse- oproep aan de Europese regeringen om de economische hervormingen door te drukken en om hun begrotingen verder te saneren. Wat de ECB betreft, geeft Trichet weinig tot geen hoop op een interestverlaging.

Nu in het nieuws