Tabakssector ondersteunt verkoopverbod voor -16-jarigen

Print
Cimabel, de federatie van Belgische en Luxemburgse sigarettenproducenten, is voorstander van het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder de zestien jaar.
 
De federatie start ter ondersteuning zelfs een grootscheepse publiciteitscampagne. Het verbod stond op 10 november in het Staatsblad en wordt woensdag 1 december van kracht. De sectorfederatie zal 20.000 informatiepakketten verspreiden in de Belgische kleinhandel, om het winkeliers gemakkelijker te maken de wet toe te passen.
 
Het pakket bestaat uit stickers en een affiche waarmee winkeluitbaters aan hun klanten kunnen duidelijk maken dat tabak verkopen aan -16-jarigen wettelijk verboden is.
Nu in het nieuws