Geen minnelijke schikking tussen Omega Pharma en Lefevere

Teammanager Patrick Lefevere van de wielerploeg QuickStep en gewezen sponsor Omega Pharma hebben donderdag geen minnelijke schikking bereikt in hun onderlinge geschil over de sponsorovereenkomst. Donderdagnamiddag werd voor de rechtbank van koophandel in Kortrijk uitvoerig gepleit.

Belga

Omega Pharma vraagt een voorlopige schadevergoeding van Lefevere, die op zijn beurt van een contractbreuk gewaagt en ruim één miljoen euro achterstallig sponsorgeld vordert.

De bvba Esperanza van Patrick Lefevere sloot in 2002 met de bedrijven Unilin (Quickstep) en Omega Pharma (Davitamon) een sponsorcontract af. Van Omega Pharma werd een jaarlijkse bijdrag van 2 miljoen euro gevraagd. Stilzwijgend te verlengen onder dezelfde condities, zei advocaat Honoré namens Omega Pharma. Jaarlijks opnieuw rond tafel zitten om te spreken over het budget en de inbreng van de sponsor, aldus advocaat Vynckier namens Esperanza.

De betaling in maandelijkse schijven werd echter stopgezet in juli. In het aangetekend schrijven vermeldde Patrick Lefevere aan Omega Pharma dat het contract niet wordt verlengd omdat de bijdrage van het bedrijf niet voldoende is om in de nieuwe Pro Tour een topteam uit te bouwen. "Nochtans staat er in het contract niets over een hogere bijdrage", aldus de advocaat van Omega Pharma. "Later werd nog een andere reden aangehaald, die van het belangenconflict omdat Omega Pharma met de Lotto-ploeg scheep zou gaan. Maar de UCI heeft ons -bij de aanvraag van een licentie- nooit om bijkomende uitleg gevraagd over de inbreng in twee teams."

Het bedrijf van CEO Marc Coucke vraagt een voorlopige schadevergoeding van 7,5 miljoen euro en de aanstelling van een expert die de definitieve schade moet begroten. Zelf becijferde het bedrijf het verlies op 24 miljoen euro. Voor de omvang van de voorlopige schadevergoeding verwees Omega Pharma naar studies van Lefevere en van Unilin, die de publicitaire 'return' op jaarbasis op ruim 5 miljoen euro berekenden.

Patrick Lefevere en zijn bvba betwisten dat het contract uitgaat van jaarlijks dezelfde bijdrage. "Voor 2003 en 2004 bleef dit 2 miljoen euro, maar door de komst van de Pro Tour waren nieuwe onderhandelingen noodzakelijk. In plaats van 18 renners vraagt de UCI minimum 25 renners en een jongerenproject en is de aanwerving van bijkomend personeel en materieel noodzakelijk", zei Vynckier.

De zaak wordt voortgezet. Een datum voor het vonnis is nog niet bekend.

Nu in het nieuws