Haaien in Atlantische Oceaan krijgen bescherming

Haaien in de Atlantische Oceaan mogen niet meer gevangen worden om hun vinnen. Dat hebben de 63 landen die zijn aangesloten bij de Internationale Commissie tot Instandhouding van Tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) zondag op hun jaarvergadering in New Orleans besloten.

AP Ned

Het verbod is er gekomen op initiatief van de Verenigde Staten, die de jacht op haaienvinnen zelf in 1993 al verboden in de Atlantische Oceaan en in 2002 in de Grote Oceaan. De ICCAT zal ook onderzoeken waar haaien hun kweekgronden hebben en hoe het elders in de wereld met de haaienvangst gesteld is.

Haaienvinnen zijn een kostbare delicatesse in Aziatische landen. In Singapore wordt volgens de milieugroep WildAid meer dan honderd dollar (77 euro) neergeteld voor een kom haaienvinnensoep. Om zoveel mogelijk vinnen te kunnen stouwen gooien vissers de haaien na het afsnijden van hun vinnen weer terug in zee, waar ze doodgaan. Volgens de Verenigde Naties worden jaarlijks meer dan honderd miljoen haaien gedood. Van het bestand aan haaien en andere grote vissen is sinds de jaren '50 naar schatting 90 procent verdwenen.

De ICCAT, waar ook de Europese Unie bij is aangesloten, regelt de vangstquotering voor vele vissoorten in de Atlantische Oceaan. De organisatie staat bekend als doelmatig, zei Susan Buchanan van de Amerikaanse Oceanische en Atmosferische Dienst. Ze wees erop dat de zwaardvispopulatie in de Atlantische Oceaan in slechts vier jaar is hersteld sinds de ICCAT in 1999 quota invoerde. Haaien groeien volgens deskundigen extreem langzaam en doen er jaren over om een aantasting van de soort teboven te komen.