"Kamerparfums en luchtverfrissers zijn gevaarlijke vervuilers"

Bepaalde kamerparfums en luchtverfrissers verspreiden meer kankerverwekkende stoffen dan het verkeer in de Brusselse Wetstraat.

Belga

Dat blijkt uit een onderzoek van de consumentenorganisatie Test-Aankoop, in samenwerking met de Europese overkoepelende organisatie van verbruikersverenigingen (BEUC), waarvan de resultaten maandag werden bekendgemaakt. Zij onderzochten de kwaliteit van de lucht die gebruikers van kamerparfums inademen. Op Belgisch niveau werden 37 producten geanalyseerd. In heel wat gevallen bleek dat de luchtkwaliteit binnenshuis erg vervuild raakt door gebruik van luchtverfrissers, soms zelfs in hogere mate dan de vervuilde stadslucht.

Zo bleek de concentratie benzeen, een kankerverwekkende stof, na het aansteken van twee wierookstokjes ruim boven de Europese norm te liggen. Het onderzoek wees ook uit dat de benzeenconcentratie in de Wetstraat rond de 6 microgram per kubieke meter schommelt, terwijl een vloeibaar kamerparfum in 2 uur tijd tot 8 microgram per kubieke meter kan verspreiden.

Op Europees niveau bleken 54 van de 76 geanalyseerde producten mogelijk kankerverwekkend, 46 producten bevatten gevaarlijke substanties, 32 bevatten irriterende substanties en 61 bevatten allergenen.

Hoewel de geurmarkt explosief groeit en volgens Test-Aankoop jaarlijks goed is voor een budget van 44 miljoen euro, zijn reglementereingen in de sector erg schaars. Deze producten worden namelijk niet beschouwd als cosmetica. Momenteel werkt de Europese Commissie aan een reglementering en aan een betere controle op de door de industrie geproduceerde chemicaliën. Het REACH-project heeft tot doel de chemische substanties te registreren, te evalueren en pas dan toe te laten.

Om de toxische effecten van de luchtverfrissers en kamerparfums aan banden te leggen, wil Test-Aankoop dat de ingrediënten toxicologisch worden getest vooraleer het product op de markt komt en dat alle allergenen en irriterende producten op het etiket worden vermeld. Daarnaast vraagt de consumentenorganisatie ook een betere reglementering van de publiciteit en marketing in deze sector om te vermijden dat er onjuiste informatie wordt verspreid.

Maandag trekt Test-Aankoop ook naar het kabinet van minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte, om de terugtrekking te vragen van drie luchtverfrissers waarbij een concentratie van kankerverwekkende stoffen vrijkomt, die de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie overstijgt.