Directie Ford Genk akkoord met verlofvoorstel van vakbonden

De directie van autoconstructeur Ford in Genk heeft maandag haar fiat gegeven aan het voorstel dat het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV, ABVV en ACLVB) eerder aan de directie deed voor de vastlegging van in totaal 20 wettelijke verlofdagen.

Belga

De directie gaf maandag haar akkoord aan de bonden tijdens een speciale ondernemingsraad. Hoewel de directie zelf voorstander was van een collectieve verlofweek in maart of mei, opteerden de bonden ervoor om tussen kerstdag en nieuwjaar een week collectief verlof vast te leggen. De directie had enkele weken de tijd gevraagd om zich over het voorstel te beraden, maar beantwoordde de vraag van de bonden maandag positief.

"Aangezien de directie blijkbaar heel wat tijd nodig heeft om zich over de verlofregeling uit te spreken, beginnen we nu best al met het vastleggen van de verlofkalender van 2006", aldus vakbondsafgevaardigde Ludo Copermans van het ACV na afloop van de ondernemingsraad.

De directie verklaarde zich eerder ook al bereid om de jaarlijkse zomervakantie van 18 juli tot en met 5 augustus intact te laten en niet te herleiden van drie naar twee weken zoals ze oorspronkelijk van plan was om de productie beter op de verkoop te kunnen afstemmen. Nadat de bonden daarop met een staking dreigden, liet de directie dat voornemen varen. In ruil voor die "toegeving" vroeg de directie de bonden wel om de 20 wettelijke verlofdagen collectief vast te leggen.

Het voorstel van de bonden heeft betrekking op 14 wettelijke verlofdagen In de loop van juli en van drie extra verlofdagen tussen kerstdag en nieuwjaar. Daarnaast werden ook 31 oktober en 6 mei door de bonden als collectieve verlofdagen naar voren geschoven. Dan rest er nog één dag voor de werknemers die vrij te kiezen is, zo zegt Copermans.

De werknemers van Ford kunnen daarnaast in het kader van arbeidsduurvermindering nog eens 12 vrije verlofdagen kiezen en hebben al naargelang hun anciënniteitsjaren nog een recht op maximum 6 dagen.