"Studenten niet op de hoogte van rechten als jobstudent"

Bijna zes op de tien (58 pct) van de Leuvense studenten is niet op de hoogte van zijn sociale rechten bij het verrichten van een studentenjob.

Belga

Bij wie een job uitoefent is dat 50 procent. Dat blijkt uit een bevraging door Studenten met Spirit (SMS) bij 184 studenten. Volgens de studentengroep moet de regelgeving voor studentenarbeid worden vereenvoudigd. Zo weet bijvoorbeeld slechts 36 procent van de ondervraagde studenten bij benadering hoeveel dagen men mag werken in de zomer om geen sociale zekerheid te hoeven te betalen. Slechts 10 procent weet ongeveer hoeveel men jaarlijks maximaal mag verdienen om fiscaal ten laste te blijven van zijn ouders. Opmerkelijk is ook dat slechts 51 procent meer wil werken dan wettelijk mogelijk.

SMS pleit voor een duidelijk statuut voor studentenarbeid dat voor iedereen begrijpbaar is en bijvoorbeeld slechts één grens oplegt qua aantal dagen of het verdiende nettoloon. "Indien men studenten als kwetsbare groep op de arbeidsmarkt wil beschermen, dan moet men geen moeilijke regels maken die na een onbewuste overtreding ernstige financiële gevolgen kunnen hebben", aldus SMS-voorzitter Neal Raes.