Budgetstijging van 73 miljoen voor mensen met handicap

Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) realiseert in 2005 een budgetstijging van 73 miljoen euro voor mensen met een handicap. Dat is een stijging met 7 procent tegenover dit jaar. Daarmee wil de minister het probleem van de wachtlijsten in de sector blijvend aanpakken.

Belga

De Vlaamse minister wil de wachtlijsten verder wegwerken, zoals voorzien. In de begroting voor 2005 werd hiervoor reeds 15 miljoen euro ingeschreven. De nog resterende 7,5 miljoen wil de minister bij de begrotingscontrole bekomen, zo blijkt uit een mededeling van het kabinet van Vervotte.

Ondanks de budgetstijging kunnen uiteraard niet onmiddellijk alle dringende noden ingelost worden, geeft Vervotte toe. "Vandaag moeten echter ook de beloftes uit het verleden betaald worden. Het is noodzakelijk dat er zekerheid aan de sector gegeven wordt en dat iedereen tijdig het geld krijgt waarop hij recht heeft. Zo is het de eerste keer sinds 1998 dat instellingen in de gehandicaptensector een jaarsubsidie krijgen die minstens even hoog is als de reële kosten die zij voor dat jaar maken", luidt het.

Het probleem van de wachtlijsten wil Vervotte blijvend aanpakken. Zo zijn in de begroting middelen voorzien voor ongeveer 900 extra plaatsen, die vanaf september 2004 tot stand komen. Het betreft 395 plaatsen in de (semi-)residentiële voorzieningen en 212 in beschermd en begeleid wonen. Er worden ook ongeveer 300 plaatsen extra gecreëerd in thuisbegeleiding. "Het is belangrijk dat de instellingen over voldoende capaciteit (infrastructuur) beschikken om de uitbreidingen snel te realiseren. Vaak moeten hiervoor infrastructuurwerken uitgevoerd worden", luidt het. De minister zal in de nabije toekomst de sector uitnodigen om samen naar oplossingen te zoeken voor dit probleem.

Voor het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) worden in de begroting 2005 evenveel middelen voorzien als in 2004. Het is dus niet de bedoeling van Vervotte om het PAB terug te schroeven. Wel moeten alle nieuwe instrumenten, en dus ook PAB, geëvalueerd worden om er de meest perfomante invulling aan te geven in de toekomst, redeneert Vervotte.

Ook de verplichtingen voor de individuele materiële bijstand van gehandicapten worden nagekomen. Hiervoor werd een bedrag van 19,3 miljoen euro extra voorzien, aldus het kabinet.