VN zien af van verbod op klonen

De Verenigde Naties zien af van een wereldwijd verdrag tegen het klonen van menselijke embryo's. Zij mikken nu op een document dat ruimte laat voor klonen voor onderzoeksdoeleinden. Dit wordt gezien als een overwinning voor voorstanders van stamcelonderzoek.

Bij de VN circuleerden twee voorstellen voor een verdrag. Eén voorstel, van Costa Rica en gesteund door de Verenigde Staten, wilde alle vormen van het klonen van mensen verbieden. Het andere voorstel, van België en gesteund door Europese landen, zou het klonen voor voortplanting verbieden, maar voor onderzoeksdoeleinden toestaan.

Geen van beide voorstellen genoot voldoende steun om over de hele wereld geratificeerd te worden. Bij wijze van compromis wordt nu gewerkt aan een niet-bindende verklaring die vaag genoeg is om beide kampen tevreden te stellen.

Onderzoekers denken dat stamcellen van embryo's gebruikt kunnen worden om zenuwweefsel te herstellen en ziektes als Alzheimer te genezen.

Nu in het nieuws