VW Vorst: 200 werknemers vertrekken voor eind 2004

De directie van Volkswagen Vorst preciseerde donderdagavond in een mededeling dat de 200 werknemers die ontslagen worden, voor het einde van dit jaar uit het autobedrijf vertrekken.

Volgens de directie vormt het akkoord, dat met de vakbonden bereikt werd, "een solide basis voor toekomstige oplossingen". Met de goedkeuring ervan "verbindt de directie zich tot de oprichting van het Automotive Park". Ze is overigens "vergevorderd in onderhandelingen met het moederbedrijf in Wolfsburg om activiteiten zoals de productie van de achterklep van de Golf naar Vorst over te hevelen".

Nu in het nieuws