Gent wil geen boerka's, bivakmutsen of gefumeerde helmen

Burgemeester Frank Beke (sp.a) wil in Gent geen boerka's op straat en volgt daarmee het voorbeeld van Antwerpen. Mensen die zich totaal onherkenbaar op de openbare weg begeven, zullen door de politie worden aangesproken. Beke wil het politiereglement in die zin aanpassen. Het reglement geldt niet enkel voor boerka's, maar ook voor bivakmutsen en helmen met gefumeerd vizier, want het is Beke om de onherkenbaarheid en het daarmee gepaarde onveiligheidsprobleem te doen.

Belga

Totnogtoe beschikte Gent niet over een dergelijk reglement, maar kon de burgemeester dit wel door een eigen besluit verbieden, aldus Beke. Een aangepast politiereglement maakt een en ander gemakkelijker. Een vrouw met een boerka zal gefouilleerd kunnen worden door een vrouwelijke politieagent, maar zal pas bij herhaalde inbreuken worden geverbaliseerd. Vooralsnog heeft Beke geen weet van Boerka-draagsters in de stad.