Kerstmarkt Valkenburg gaat door ondanks doodsbedreiging

In een brief aan de gemeente Valkenburg aan de Geul (Ned. Limburg) is gisteren een doodsdreiging geuit tegen de bezoekers van de kerstmarkten in de grotten, die vandaag beginnen.

GPD

Na onderzoek van de brief en intensief overleg met landelijke politiediensten en de regionale gezagsdragers is besloten de markten door te laten gaan. Wel zullen er extra beveiligingsmensen aanwezig zijn.

Dat is gisteravond bekendgemaakt door burgemeester C.Nuytens van Valkenburg aan de Geul en chef regionale recherche F.Kooiman.

De politie en de burgemeester wilden de precieze inhoud van de brief, die per post binnenkwam, niet bekendmaken, maar verklaarden dat de woorden "Allah", "ongelovigen", "kerstmarkt" en "binnengaan" in de brief werden gebruikt. Op grond daarvan werd de conclusie getrokken dat het om de kerstmarkten in de Valkenburgse grotten moest gaan.

Het epistel, opgesteld in correct Nederlands, was niet ondertekend. Evenmin bevatte de brief een eis die ingewilligd zou moeten worden.

Het besluit om de markten door te laten gaan, is genomen op advies van de regionale recherche. Op grond van een eerste risico-analyse acht die de kans klein dat de dreiging ook wordt uitgevoerd.

Dat de dreiging toch serieus werd genomen, komt mede door de recente golf aan dreigementen en gewelddadigheden, sinds de moord op Van Gogh. Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat het de schrijver van deze dreigbrief vooral om te doen is angst te zaaien.

Volgens burgmeester C. Nuytens is de veiligheid in de grotten door allerlei maatregelen de afgelopen jaren zo groot geworden, dat, behalve zichtbare beveiliging bij de in- en uitgangen, extra maatregelen waarschijnlijk niet nodig zullen zijn.

Nu in het nieuws