Wallonië kende economische inhaalbeweging in 2002 en 2003

Wallonië maakte in 2002 en 2003 een inhaalbeweging op economisch vlak. Dat stelt het IWEPS, het Waals Insituut voor Evaluatie, Prospectie en Statistiek in zijn halfjaarlijks rapport dat vrijdag in aanwezigheid van Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe werd gepresenteerd. Wallonië zou luidens het rapport zijn economische achterstand ten opzichte van de andere Belgische regio's ingehaald hebben.

Belga

Van Cauwenberghe verwees voor de inhaalbeweging naar het economische groeicijfer dat Wallonië optekende: +3,5 pct economische groei, tegen 2,9 pct in Vlaanderen, en 3,1 pct als Europees gemiddelde.

Vooral Henegouwen herstelde fors op economisch vlak. Het blijft de provincie met het laagste bruto binnenlands product per inwoner, maar kende wel de sterkste groei (+3,6 pct). "De cijfers tonen aan dat de beoogde resultaten van de Europese structuurfondsen (waarop ook Henegouwen een beroep doet, nvdr.) perfect haalbaar zijn", aldus de Waalse minister-president. De netto toegevoegde waarde van de bedrijven in Wallonië steeg in 2003 met 2,8 pct, na de twee voorgaande jaren te zijn achteruit gegaan.

Het aantal ondernemingen dat zijn activiteiten stopzette of verhuisde, daalde van 2.479 in 2001 tot 1.700 in 2003. Wallonië slaagt er ook in steeds meer "buitenlandse" bedrijven aan te trekken. Het aantal nieuwe projecten steeg van 43 in 2000 tot 108 drie jaar later. De belangrijkste investeerder blijft Vlaanderen (33 projecten), gevolgd door Frankrijk (16) en de VS (12).

Inzake werkgelegenheid leverden de nieuwe projecten 700 extra jobs op. In de particuliere sector steeg de werkgelegenheid met 9,9 pct tussen 1996 en 2002, van 505.303 tot 555.521. Bij overheidsbedrijven was er een toename met 7,1 pct.

Maar desondanks blijft de Waalse werkgelegenheidsgraad (55,6 pct) onder het Belgische gemiddelde (59,6), en dat van Vlaanderen (63,1 pct) en Europa (64,2 pct). "Het optrekken van de werkgelegenheidsgraad blijft één van de belangrijkste actiepunten van het vernieuwde Toekomstcontract. Het blijft één van de belangrijkste uitdagingen voor de Waalse regering", herinnerde Waals minister-president.

Ook valt op dat ondanks de toenemende aandacht en steunmaatregelen, de werkgelegenheid in de technologiesector in Wallonië amper toeneemt. "Toch zijn de Waalse overheidskredieten voor Onderzoek en Ontwikkeling fors gestegen, van 67 miljoen euro in 1996 tot 164 miljoen in 2002. Nu is het de beurt aan de werkgevers om de inspanningen in jobs om te zetten", aldus Van Cauwenberghe.