Aantal bedreigde vogelsoorten in Europa blijft toenemen

Print
Het aantal bedreigde vogelsoorten blijft over heel Europa toenemen. Vergeleken met tien jaar geleden zijn 45 vogelsoorten sterk in aantal afgenomen en bedreigd. Van veertien andere soorten is de toestand intussen verbeterd. Dat blijkt uit een studie van BirdLife International.
De resultaten van de studie werden maandag bekendgemaakt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Europese Vogelrichtlijn. In België werden de gegevens voor de gedetailleerde populatiestudie van Europese vogelsoorten - "Birds in Europe" genaamd - door Natuurpunt, het Instituut voor Natuurbehoud en AVES verzameld. De publicatie brengt 524 soorten in 52 landen en regio's in kaart.

Volgens het onderzoek zijn liefst 226 vogelsoorten, ofwel 42 procent van de Europese vogelsoorten, in gevaar. "Verschillende vogelpopulaties herstellen zich niet na de enorme aantalsvermindering in de jaren zeventig en tachtig. Sommige van deze soorten zijn zo sterk bedreigd dat ze weldra uit bepaalde Europese regio's zullen verdwijnen", aldus de Belgische natuurorganisatie in een mededeling.

Allerlei groepen vogels staan er volgens de studie slecht voor. Steltlopers zoals de watersnip, wulp en kievit nemen snel in aantal af, vooral als gevolg van het droogleggen en in cultuur brengen van laagland riviervalleien en hogere plateaus. Ook trekvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, waaronder de fluiter, tapuit en huiszwaluw, kennen problemen.
Daarnaast zijn bepaalde vogels van het platteland, zoals de grauwe gors, de ringmus en de kneu, zo goed als verdwenen uit bepaalde Europese regio's. Ook rasechte cultuurvolgers als de huismus en de spreeuw verdwijnen uit de woongebieden.

Medewerker Wim Van den Bossche van Natuurpunt wijst erop dat de term 'bedreiging' verschilt van soort tot soort. "Bepaalde soorten verblijven op één eiland. Als zich daar bijvoorbeeld een ramp voordoet met een olietanker, is de ganse populatie in één klap weggeveegd. Andere soorten, zoals de spreeuw en de huismus, zijn nog algemeen verspreid, maar als je de evolutie van hun aantallen over 20 à 30 jaar bekijkt, zie je dat die sterk gedaald zijn."
Tien jaar geleden publiceerden de BirdLife-partners een gelijkaardige inventarisatie. Sindsdien zijn 45 vogelsoorten sterk in aantal afgenomen en bedreigd. Een positieve noot is evenwel dat veertien soorten in aantal zijn toegenomen, mede dankzij gerichte beschermingsmaatregelen. Het gaat daarbij onder meer om de Audouin's meeuw, maar ook om de vale gier en de zeearend, twee van de grootste roofvogelsoorten van Europa.
MEEST RECENT