Luchthaven Deurne: "belangrijke testcase voor pps"

De Vlaamse regering heeft dinsdag gekozen om met het consortium "AIM, Flying service, VLM, Bosal en Exmar" voort te onderhandelen om een publiek-private-vennootschap voor de luchthaven van Deurne op te richten.

Belga

Dat maakten de Vlaamse ministers voor Begroting en Openbare Werken, respectievelijk Dirk Van Mechelen en Kris Peeters, op een persconferentie bekend. De publiek-private-vennootschap (pps) zal moeten instaan voor de investeringen en exploitatie van de luchthaven van Deurne, dus ook voor de financiering van de ondertunneling van de luchthaven. Vijftig procent van het geld komt uit particuliere handen, vijftig procent van bij de overheid. Daarnaast leveren ook nog het Antwerpse Havenbedrijf, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de Hoge Raad voor Diamant een belangrijke bijdrage.

De Vlaamse regering had de keuze tussen drie consortia om over een pps-vennootschap te onderhandelen. Ze koos voor bovengenoemde, waar ook de twee belangrijkste klanten van de luchthaven van Deurne -VLM en Flying group- deel van uitmaken. Dit consortium kon volgens minister van Mechelen de nodige bankbrieven voorleggen, en voldeed ook aan de voorwaarde om een gedetailleerd businessplan voor de luchthaven op te stellen. Het consortium legde ook een voorstel voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen op tafel. De VLD-minister bleef onduidelijk over het feit of en wanneer de luchthaven van Deurne winstgevend kan worden.

Dat de twee belangrijkste klanten van de luchthaven (VLM en Flying group) ook eigenaar zouden worden, is volgens Van Mechelen geen probleem. "Ze krijgen een zitje in de raad van bestuur, maar zullen zich niet met de dagelijkse leiding van de luchthaven bezighouden", illustreert zijn medewerker de strenge voorwaarden. "Dit dossier zal ook aan Europa aangemeld worden", vulde Van Mechelen aan.

Met de keuze voor een consortium dinsdag, kan de Vlaamse overheid de volgende maanden voort onderhandelen over de precieze modaliteiten. "Vandaag is een heel belangrijke tussenstap gezet, maar we zijn er nog niet", aldus Van Mechelen. Er zijn nog heel wat elementen die moeten besproken worden, zoals het financieringsluik, de wegenontsluiting, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), enz... "De keuze voor dit consortium is een voorwaardelijke beslissing. Mocht er nog iets misgaan, kunnen we opnieuw met andere partijen gaan praten", zei Van Mechelen. Hij wees erop dat het project in elk geval "een belangrijke testcase is voor de publiek-private samenwerking in Vlaanderen".

De Vlaamse regering heeft de bedoeling om tegen februari 2005 de pps-vennootschap definitief op te richten. Tegen december 2006 zou het RUP dan moeten klaar zijn, om twee jaar later de ondertunneling te hebben voltooid.

Vastgoed

Jobs in de regio