Eis Brussels gewest in kort geding verworpen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft dinsdag de eis van het Brussels gewest verworpen om het spreidingsplan van gewezen mobiliteitsminister Bert Anciaux te vernietigen. Brussel spande daarvoor een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat, luchthavenbeheerder Biac en Belgocontrol. Dat zegt de advocaat van het gewest, Dominique Lagasse.

Belga

Brussel wilde met de rechtszaak een einde maken aan de geluidshinder die de vliegtuigen boven de hoofdstad veroorzaken als gevolg van het spreidingsplan.

Het kort geding was ingeleid door Brussels minister van Leefmilieu, Evelyne Huyteboeck (en niet Gosuin, zoals in de eerste versie stond) in augustus van dit jaar. Die viseerde het spreidingsplan van voormalig federaal minister van Mobiliteit Bert Anciaux. Volgens Huytebroeck veroorzaakte dat spreidingsplan meer lawaaihinder boven de hoofdstad.

Het gewest argumenteerde dat het ministerieel besluit van 1999 niet was gerespecteerd. In dat MB zijn de geluidsnormen vastgelegd voor vliegtuigen boven het gewest. In geval die normen niet worden gerespecteerd, zijn er financiële sancties voorzien. Maar de rechtbank van eerste aanleg volgde die argumentatie niet, en heeft drie motieven om de eis te verwerpen, aldus advocaat Lagasse. Volgens de rechtbank is de juridische actie "voorbarig". Eerst moet de Raad van State zich uitspreken over de wettelijkheid van het spreidingsplan-Anciaux en van het ministerieel besluit, waartegen nog verschillende beroepsprocedures lopen.

De rechtbank van eerste aanleg verwees daarnaast ook naar een zeer oude jurisprudentie van het Hof van Cassatie. Dat stelde dat als een ministerieel besluit gedurende een bepaalde tijd niet is toegepast, het geen deel meer uitmaakt van de Belgische rechtsorde. Ze verwijst hiermee naar het feit dat het MB gedurende een bepaalde tijd is geschorst geweest.

Tot slot oordeelde de rechtbank dat het ministerieel besluit ook "buiten proportie is". De rechter wijst erop dat als het Vlaamse gewest dezelfde geluidsnormen als Brussel zou hanteren, er geen enkele activiteit meer op de luchthaven van Zaventem mogelijk zou zijn.

Advocaat Lagasse reageerde wel verrast op de twee eerste argumenten. Wat de laatste stelling betreft is een vergelijking met het Vlaamse gewest volgens hem niet pertinent, want de situatie van de twee gewesten is sterk verschillend. Als Vlaanderen dezelfde geluidsnormen als Brussel zou willen toepassen, kon ze dat doen bij de toekenning van de milieuvergunning aan Biac, meent de advocaat.

Het is nu aan de Brusselse politici om te beslissen of ze in beroep zullen gaan. Volgens advocaat Lagasse is een beroep niet ondenkbaar.