Huisjesmelker krijgt 3 jaar cel

De Gentse correctionele rechtbank heeft dinsdag Ulku M. tot drie jaar cel en een boete van 50.000 euro veroordeeld voor huisjesmelkerij. Bovendien zijn zeven huizen van de man en 235.000 euro aan huurgelden verbeurd verklaard.

Belga

Het onderzoek naar M. was opgestart na een proces-verbaal waarin hij in verband werd gebracht met mensensmokkel en huisjesmelkerij. Uit een financieel onderzoek bleek dat hij al sinds 1991 werkloos was, maar in de daaropvolgende jaren niet minder dan 18 woningen had gekocht. Daarvan had hij er vijf al herverkocht. De leningen voor de aankoop van die woningen zou hij afbetalen met de huurgelden die hij opstreek.

Nader onderzoek naar de woningen wees uit dat ze in de meeste gevallen niet bewoonbaar waren of minstens ernstige gebreken vertoonden. M. kon voor geen enkele woning een conformiteitsattest voorleggen. Dat verhinderde hem niet om de huizen te verhuren, meestal aan buitenlanders die geen officiële papieren hadden. Deze mensen, die soms met acht in een ééngezinswoning leefden, betaalden tot 200 euro per persoon.

Geconfronteerd met de slechte staat van de huizen wierp M. op dat hij het niet zag zitten om de nodige werken uit te voeren, omdat hij daar niet de financiële middelen voor had. Volgens hem was het verhuren van de woningen aan illegalen ook een daad van medeleven.

De rechtbank zag dat anders en oordeelde dat M. op een gestructureerde en aanhoudende wijze misbruik had gemaakt van de precaire situatie waarin de vreemdelingen verkeerden. Door hoge huurprijzen en huurwaarborgen te vragen voor huizen die duidelijk niet in orde waren, had M. in de ogen van de rechtbank op een nietsontziende en mensonterende wijze gehandeld, en dat enkel uit winstbejag.