VLD vraagt bijkomende besparingen in de ziekteverzekering

Print
De VLD vraagt minister van sociale zaken Demotte uitdrukkelijk nieuwe voorstellen uit te werken die de kosten voor de gezondheidszorg doen dalen.
 
Zo schrijft partijvoorzitter Bart Somers in een mededeling naar aanleiding van het partijbestuur. De VLD vindt de recente RIZIV-cijfers verontrustend. In de eerste zes maanden van 2004 werd een toename van de gezondheidsuitgaven met 11,10 procent genoteerd. Rekening houdend met het feit dat er in de tweede helft van het jaar doorgaans minder wordt uitgegeven, mogen we ons wellicht verwachten aan een groei op jaarbasis van zo'n 8 procent, aldus de VLD.
 
De partij wijst erop dat in het regeerakkoord van vorig jaar een limiet van 4,5 procent afgesproken werd. Daarom vraagt de VLD uitdrukkelijk dat minister Demotte nieuwe voorstellen uitwerkt die de kosten structureel doen dalen zodat het afgesproken groeiritme wordt gerespecteerd, zegt Bart Somers. "Gelet op zijn verklaringen twijfelen we niet aan zijn goede wil terzake, maar het wordt nu wel tijd dat er ook resultaten worden geboekt", voegt hij er aan toe.
Nu in het nieuws