Antwerpen engageert zich om Kyoto-norm te halen

Print
De stad Antwerpen heeft dinsdag een protocol ondertekend met de Bond Beter Leefmilieu. Het protocol omvat het engagement van Antwerpen om de Kyoto-norm te halen binnen de eigen diensten. Zo laat de schepen voor Leefmilieu Erwin Pairon (Groen!) weten.
Bedoeling is dat tegen 2012 de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen met 7,5 procent wordt teruggedrongen in Antwerpen. In het kader daarvan start het project 'klimaatwijken'. Honderdentwee Antwerpse gezinnen, gespreid over acht wijken gaan een weddenschap aan met de stad. Binnen een half jaar zullen zij hun energieverbruik terugbrengen met 8 procent. Als ze daarin slagen, zullen ze een compensatie ontvangen vanwege de netbeheerder en de stad.
Nu in het nieuws