Antwerpse haventerminals krijgen veiligheidscertificaat

Print
Vierennegentig Antwerpse haventerminals hebben dinsdag van het Havenbedrijf een veiligheidscertificaat gekregen. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze voldoen aan de normen die de zogenaamde ISPS-code oplegt. Die code werd na de aanslagen van 11 september in het leven geroepen om de veiligheid voor het maritiem transport te verzekeren.
ISPS staat voor International Ship & Port Facility Security Code. De ISPS-code is van kracht sinds 1 juli van dit jaar en is van toepassing op het raakvlak tussen wal en schip.

De verschillende terminals in Antwerpen stelden een veiligheidsplan op en wie aan de normen voldeed, kreeg van de federale overheid een certificaat toegekend. Vierennegentig van de honderd terminals in Antwerpen kregen dat certificaat dinsdag overhandigd, voor de zes anderen is het dossier nog in behandeling. Het certificaat laat aan alle belangstellenden zien dat de terminal in kwestie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. De terminals zijn bovendien ook allemaal opgenomen in de "whitelist" van de International Maritime Organisation.

Ook het Havenbedrijf zelf heeft in veiligheid geïnvesteerd. De sluisplatforms zijn sinds enkele maanden niet toegankelijk voor buitenstaanders en er wordt een inventaris opgemaakt van de gevoelige plaatsen in het havengebied. Op die manier loopt het Havenbedrijf al vooruit op de EU-verordening die in de maak is en omtrent de beveiliging van havens en van de transportketen. De haven van Antwerpen heeft, samen met een twintigtal andere havens, ook een akkoord met de Verenigde Staten. Amerikaanse douaniers controleren hier de containers voor de VS, die een verhoogd risico met zich brengen.
Nu in het nieuws