Energieverbruik stijgt tegen 2030 "dramatisch" (IEA)

Print
Het energieverbruik zal de volgende vijfentwintig jaar "dramatisch" stijgen, met een nog grotere afhankelijkheid van de olieproducenten tot gevolg. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn tweejaarlijkse rapport over de energieperspectieven.
Volgens het IEA zullen de bedrijven en huishoudens tegen 2030 59 procent meer energie verbruiken dan vandaag. Het grootste deel van die energie (85 pct) zou afkomstig blijven van fossiele brandstoffen: kolen, olie en aardgas. Jaarlijks, zo berekende de studie, zal er 1,6 procent meer ruwe olie nodig zijn. Het verbruik van aardgas zou tegen 2030 verdubbelen en kolen zouden opnieuw 20 procent van de energiebehoeften dekken. Het aandeel hernieuwbare energie zoals wind-of waterkracht zou ook sterk toenemen, maar wereldwijd zou dit soort energie de 6 procent niet overstijgen.

Tweederde van de verwachte groei wordt op conto van de niet-Westerse landen geschreven, in het bijzonder China en India. Het IEA stelt dat er de volgende jaren geen gebrek aan fossiele brandstoffen zal bestaan. Maar het waarschuwt wel dat bij ongewijzigd beleid, de afhankelijkheid van olie-producerende landen de volgende jaren zal toenemen. "Meer en meer olie zal van alsmaar minder landen afkomstig zijn, in de eerste plaats de landen in het Midden-Oosten", aldus IEA-directeur Claude Mandil. Die Opec-landen zouden nog meer macht krijgen dan in de jaren 1970: ze zouden meer dan de helft van de brandstoffen leveren.

Ook de afhankelijkheid van prijsschokken zou toenemen. Verwacht wordt dat ruwe olie minstens 35 dollar per vat zal kosten, met alle gevolgen vandien voor de economische groei en de werkgelegenheid.

Het Energie-agentschap pleit dan ook voor de noodzaak van een "technologische doorbraak inzake energiewinning en -verbruik". Het vraagt aan de regeringen om meer te investeren in nieuwe technologieën, "die ons toelaten de groeiende vraag naar energie te bevredigen zonder het milieu schade toe te brengen". Zo zouden auto's en huishoudapparaten nog zuiniger moeten worden. Als de overheden voldoende ingrijpen zou de toename van het energieverbruik met 10 procent kunnen worden getemperd, meent het IEA.
Nu in het nieuws