Tweede bewonerskaart dan toch niet gratis

De tweede bewonerskaart wordt toch niet gratis. Het Antwerpse parkeerbedrijf GAPA onderzoekt wel of de prijs naar beneden kan. Mensen met een garage kunnen nu wel een bewonerskaart aanvragen.

Op de gemeenteraad van mei kondigde Ludo Van Campenhout (VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening, aan dat de tweede bewonerskaart wellicht gratis werd. Door het nieuwe ministerieel besluit kregen de gemeenten meer autonomie rond het gemeentelijk parkeerbeleid. De schepen benadrukte dat het steeds zijn opzet was om de tweede bewonerskaart gratis te maken.

"Uiteindelijk beslisten we om de tweede bewonerskaart betalend te houden", zegt Eric Dubois, directeur GAPA. "In sommige straten is gewoon geen ruimte om meerdere wagens per gezin gratis te laten parkeren. Een aanpassing van de prijs wordt bekeken. Ofwel behouden we het tarief van 12,50 euro per maand of we verlagen de prijs."

Er is wel goed nieuws voor mensen die in een zone van bewoners-parkeren wonen, maar geen bewonerskaart krijgen omdat ze in een straal van 400 meter een garage hebben. Deze voorwaarde wordt geschrapt. De eigenaars van een garage komen nu ook in aanmerking voor een gratis bewonerskaart.

Nu in het nieuws