Gezocht: blokkende allochtonen

Veel meer allochtonen moeten de weg vinden naar het hoger onderwijs. Dat wordt de belangrijkste uitdaging voor de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

jforier

Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) sprak op de plechtige opening van het academiejaar. Janssens loofde de voortrekkersrol die de Antwerpse associatie speelt op Vlaams niveau. Hij blikte ook vooruit: "De associatie zal keuzes moeten maken, om Vlaams geld te blijven krijgen en om een internationaal topniveau te bereiken in bepaalde richtingen."

Volgens de burgemeester moeten de stad en de associatie nog nauwer samenwerken. Dat partner-ship staat voor enkele grote uitdagingen. "Wellicht de grootste uitdaging vormt de positie van de allochtone jongeren in het hoger onderwijs", aldus Janssens. "Zij moeten dringend meer kansen krijgen, gewoon uit sociale rechtvaardigheid. Het is ook in het financiële belang van de associatie zelf."

Ook professor Josse Van Steenberge, voorzitter van AUHA, beseft de ernst van de situatie. "Meer dan één derde van de kinderen in het Antwerpse lager onderwijs is van allochtone afkomst. Hun doorstroming naar het hoger onderwijs is bijna onbestaande."

In zijn toespraak vroeg Patrick Blondé, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool, de Vlaamse overheid met aandrang om meer geld voor de hogescholen. "We moeten academiseren. Fantastisch, maar is er geen geld voor. Het regeerakkoord belooft een eenmalige financiële injectie. Die mag niet lang meer op zich laten wachten!"