Minister Vande Lanotte wil Vlakte van De Raan beschermen

Print
Federaal minister voor de Noordzee Johan Vande Lanotte wil de Vlakte van De Raan voor de kust van Knokke beschermen, maar de visserij in het gebied niet bannen. Dat laat de sp.a-minister maandag weten.
De bescherming van de Vlakte van De Raan als marien beschermd gebied is een voorstel van de Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes). ProSes is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse regering die de uitdieping van de Westerschelde moet bestuderen. Vande Lanotte steunt het voorstel, maar benadrukt dat visserij in het gebied mogelijk moet blijven. De minister reageert zo op de vrees die de vissers maandag uitten.

De federale regering nam al eerder al een reeks beslissingen om de ecologische waarde van het gebied te beschermen. Twee kb's verbieden enerzijds zandwinning op de zandbank en anderzijds de bouw van windmolens in het gebied.

Aangezien het om een grensoverschrijdens gebied gaat, gaat Vande Lanotte eerst overleg plegen met zijn Nederlandse collega over de ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium. Naast het behoud van de visserij wil hij daar pleiten voor een verbod om de baggerspecie afkomstig van de uitdieping van de Westerschelde te storten in de Belgische zeegebieden.
Nu in het nieuws