Meer dan 5 miljoen overschrijdingen maximumsnelheid in 2002

Print
De 35 mobiele radartoestellen van de federale politie controleerden in 2002 25,48 miljoen voertuigen. De politie schreef 492.741 pv's uit voor snelheidsovertredingen. Indien ze de reglementair bepaalde maximumsnelheid gehanteerd had, zouden er dat 5,88 miljoen geweest zijn.
Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van kamerlid Bert Schoofs (Vlaams Blok). Uit de statistische gegevens die Onkelinx verstrekt, blijkt dat het aantal gecontroleerde voertuigen tussen 2001 en 2003 meer dan verdubbelde, van 12,01 tot 25,4 miljoen. Het aantal dat de reglementaire snelheid overschreed, steeg van 3,6 tot 5,8 miljoen. Het aantal dat sneller reed dan de getolereerde snelheid bleef nagenoeg stabiel van 431.822 tot 492.741. Het percentage inbreuken per gecontroleerd voertuig halveerde dus van 3,5 tot 1,9 procent.

De getolereerde maximumsnelheid ligt hoger dan de reglementair bepaalde. Ze is bepaald in een omzendbrief van het college van procureurs-generaal, die volgens Onkelinx garantie staat voor een zekere uniformiteit, en is het resultaat van overleg tussen lokale gerechtelijke overheden en de politie. Een maximale tolerantie bestaat niet, evenmin als statistische gegevens over de toegepaste toleranties.
Nu in het nieuws