DHL: VLD-bestuur wil belang voor economie niet onderschatten

Print
Het belang van het DHL-dossier voor de economische toestand voor België kan voor de VLD niet worden overschat. "Dit bedrijf is onmisbaar voor het behoud van de belangrijke economische rol van Zaventem. Bovendien zijn er niet veel sectoren die zoveel laaggeschoolde en maatschappelijk kwetsbare mensen aan een job helpen", luidt het in een mededeling na afloop van het partijbestuur.
De partij wijst erop dat de vandaag bekendgemaakte VUB-studie aantoont dat DHL het sluitstuk is van de logistieke roeping van ons land.

De VLD roept alle partijen op - over de grenzen van de verschillende regeringen en over meerderheid en oppositie heen - om de uitbouw van DHL op korte termijn mogelijk te maken en zo invulling te geven aan de belangrijkste prioriteit, met name het creëren van jobs. Een uitbouw van DHL betekent meer jobs en minder lawaaihinder. Door de modernisering van de vloot met geluidsarme toestellen zou immers het aantal "quote-accounts" - een eenheid die gebruikt wordt om het geluidsvolume te meten - dalen van 84.000 naar 73.000 op jaarbasis.
"Een gebrek aan politieke moed of partijpolitieke spelletjes zou wel eens het tegenovergestelde gevolg kunnen hebben: minder jobs en meer lawaaihinder", vindt VLD-voorzitter Bart Somers.
Nu in het nieuws