Sint-Martinusbasiliek in Halle wint Vlaamse Monumentenprijs 2004

Print
Op het officiële slotfeest van de Open Monumentendag Vlaanderen in Tervuren heeft Vlaams minister Dirk Van Mechelen zondag de Vlaamse monumentenprijs uitgereikt aan het restauratieproject van de Sint-Martinusbasiliek in Halle.
De minister was vol lof over het maatschappelijk accent van dit project, dat gekozen was uit vijf genomineerden. Per provincie was namelijk een project geselecteerd door de Vlaamse Regering. Al deze laureaten ontvingen een bedrag van 2.500 euro. Het winnende project kreeg daarbovenop een geldprijs van 12.500 euro. Deze Vlaamse Monumentenprijs, die sinds 1996 jaarlijks wordt uitgereikt, bekroont een project of een realisatie met belangrijke verdiensten voor de zorg voor het onroerend erfgoed. Van Mechelen is Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke ordening en bevoegd voor Monumenten en Landschappen.

De vijf "provinciale" laureaten voor de Vlaamse Monumentenprijs 2004 waren: het beheer van het natuurreservaat De Zegge in het Antwerpse Geel; voor Limburg het beheer van de vloeiweiden of Watering in Lommel-Kolonie; de restauratie van de 17de-eeuwse kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn in het Oost-Vlaamse Eeklo; de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek in het Vlaams-Brabantse Halle; en tenslotte de restauratie van het landgoed Blauw-Kasteel, in Oostkamp in West-Vlaanderen.
Uit die laureaten werd de restauratie in Halle als winnaar gekozen, en daarmee wint de provincie Vlaams-Brabant voor de eerste keer de Vlaamse Monumentenprijs. De minister prees de gefaseerde restauratie van de Sint-Martinusbasiliek omdat ze inhoudelijk, kunsthistorisch en materiaaltechnisch perfect onderbouwd was. Hij wees ook op het belang van de acties die regelmatig ondernomen werden om de lokale bevolking bij de restauratie van de basiliek te betrekken. Zo vond er bijvoorbeeld een symbolische verkoop plaats van genummerde straatstenen. Er was ook een massale sponsoringactie via fiscaal aftrekbare giften. Als laatste punt prees de minister nog het feit dat het om een gezamenlijk project gaat, gedragen door stadsbestuur, kerkfabriek, vrienden van de basiliek, architect Karel Breda en de afdeling Monumenten en Landschappen.

De zestiende editie van de Open Monumentendag Vlaanderen vond plaats op 12 september 2004. Met meer dan 500.000 deelnemers werd het een groot succes. Het thema was "Van nature een monument". Volgens Piet Jaspaert, voorzitter van de Stuurgroep Open Monumentendag Vlaanderen droeg de raadselachtigheid van dit thema bij tot nog meer inzet en creativiteit bij de organisatoren en tot nieuwsgierigheid bij de bezoekers.
Nu in het nieuws