Australische wetenschapper produceert energie met rotte bananen

Een Australische wetenschapper is een nieuwe, alternatieve energiebron op het spoor. Ingenieur Bill Clarke slaagde erin een elektrische generator te bouwen die wordt aangedreven door rotte bananen.

Belga

Het einddoel van Clarke's aromatische queeste: een energiecentrale die uitsluitend draait op bedorven fruit.

Clarke ontwikkelde het procédé als reactie op een verzoek van de Australische vereniging van bananenproducenten. De producenten hadden bij de wetenschapper van de universiteit van Queensland gepolst naar bruikbare ideeën om onverkoopbare bananen te recycleren.

De professor ging aan het experimenteren en liet de kleine en/of beschadigde bananen ontbinden in hermetische gistkuipen. Het methaan dat vrijkwam bij het verrottingsproces, gebruikte hij vervolgens om een elektrische turbine aan te drijven.

Voorlopig is nog onduidelijk of de bananen ook een rendabele energiebron vormen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel tijd de bananen nodig hebben om methaan te produceren. Clarke weet evenmin hoeveel methaan de bananen precies aanmaken.

De bananenindustrie overweegt alvast de bouw van een centrale die ongeveer 500 woningen van energie zou kunnen voorzien.

Toch lijkt enige bescheidenheid op zijn plaats. Clarke had immers niet minder dan 60 kilogram bananen nodig om een eenvoudige ventilator gedurende 30 uren te laten draaien.