Vroege diagnose kan opmars allergieën bij kinderen halt toeroepen

Het aantal kinderen met allergieën is de voorbije twintig jaar toegenomen met 15 procent. Terwijl in 1984 nog één op tien kinderen allergische reacties vertoonde, zijn dat er nu één op vier. Volgens de Astma- en Allergiekoepel kan die opmars een halt worden toegeroepen door kinderen al vanaf hun geboorte op allergie te testen.

Belga

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is allergie de afgelopen decennia uitgegroeid tot de voornaamste chronische aandoening bij Europese kinderen. "Dat komt enerzijds omdat er veel meer informatie beschikbaar is over het onderwerp en mensen de aandoening sneller opsporen", stelt Christine Balus van de Astma- en Allergiekoepel. "Anderzijds reageert ons lichaam ook anders dan vroeger door onze veranderde manier van leven. Onze huizen zijn vandaag bijvoorbeeld veel beter geïsoleerd, waardoor de lucht in huis van een totaal andere samenstelling is. Er is dus niet één oorzaak, maar een hele reeks oorzaken die verantwoordelijk zijn voor de stijging", aldus nog Balus.

Om de opmars een halt toe te roepen is het volgens de Astma- en Allergiekoepel belangrijk kinderen al vanaf de geboorte op allergieën te testen. "Het is een mythe dat je kinderen onder drie jaar niet op allergie kan testen. Allergieën zijn immers erfelijk. Bloedonderzoek kan dus het verantwoordelijke allergeen opsporen", stelt Balus. Eens de diagnose is gesteld, kunnen maatregelen worden genomen om de progressie van de aandoening tegen te gaan.

Op 23 oktober organiseert de Astma- en Allergiekoepel dan ook een symposium in de faculteit geneeskunde van de UCL in Brussel. "Hiermee willen we vooral huisartsen en ouders aansporen om kinderen al van jongs af aan te laten testen op allergie. We hopen ook dat de bevoegde ministers de nood voor een nationale campagne omtrent dit onderwerp inzien", aldus nog Balus.

Meer informatie op

.