VLD plant geen wissels meer in federale regering

De VLD plant geen wissels meer in de federale regering. Dat zegt de woordvoerder van de Vlaamse liberalen in een reactie op een bericht in De Tijd over een mogelijke vervanging van federaal minister Marc Verwilghen door Rik Daems. Dat bericht noemt de VLD een kwakkel.

Belga

Daems uitte de afgelopen tijd in enkele interviews zijn ongenoegen over het feit dat Vlaams-Brabant geen minister meer heeft. Zelf is hij fractieleider in de Kamer geworden. Patricia Ceysens, voormalig minister in de Vlaamse regering, is ook fractieleider geworden, maar dan in het Vlaams Parlement.

Volgens De Tijd zou het bericht gecirculeerd hebben dat de VLD overweegt Marc Verwilghen, die in de federale regering onder meer bevoegd is voor Economie en Energie, te vervangen door Daems. Daarmee zou men willen vermijden dat Daems zich mengt in de strijd voor het voorzitterschap van de VLD, een functie waarvoor interim-voorzitter Bart Somers kandidaat is. In het najaar zijn er voorzittersverkiezingen bij de liberalen.

Premier Guy Verhofstadt ontkende in de krant echter dat er nog een herschikking in de federale regering komt. Dat doet ook de VLD.