Vlaamse regering: tijdschema voor begrotingscontrole en -opmaak

De Vlaamse regering gaat de politieke knopen over de begrotingscontrole 2004 en de opmaak van de begroting 2005 in de week van 20 september doorhakken.

Belga

Volgende week starten de technische begrotingsbilaterales. Dat werd vrijdag op de eerste ministerraad na de vakantie beslist.

Op 27 september wordt minister-president Yves Leterme in het Vlaams Parlement verwacht om er de krachtlijnen van de begroting voor volgend jaar voor te stellen.

De nieuwe Vlaamse regering van CD&V-N-VA, VLD en sp.a-Spirit is vrijdag definitief uit de startblokken geschoten. Op de eerste vergadering na de vakantie op het kabinet van minister-president Yves Leterme stonden een 14-tal punten op de agenda en werden ook afspraken gemaakt over een tijdschema inzake de begroting.

Tijdens het formatieberaad werd beslist de begrotingscontrole 2004 en de opmaak van de begroting 2005 gelijktijdig door te voeren. Om tot het vereiste begrotingsoverschot te komen, werd overeengekomen dat er nog dit jaar budgettaire inspanningen zouden gebeuren die bestaan uit twee luiken: recurrente maatregelen (met effecten gedurende de volgende begrotingsjaren) ter waarde van 150 miljoen euro en eenmalige maatregelen ten belope van zo'n 300 miljoen euro.

Leterme noemt die operatie haalbaar. In zijn omgeving verluidde vrijdag dat ervoor zal gezorgd worden dat de maatregelen de mensen zo min mogelijk pijn zullen doen. Aan de inkomens van de mensen raken is niet de bedoeling.

Op maandag 27 september stelt Leterme de Septemberverklaring van de Vlaamse regering voor in het Vlaams Parlement. In die verklaring worden traditioneel de krachtlijnen gegeven van de begroting voor het jaar nadien.