Arbour: veiligheid niet ten koste van vrijheid

De wereldwijde strijd tegen het terrorisme moet niet ten koste gaan van de vrijheid. De VN-mensenrechtencommissaris Louise Arbour heeft dat vandaag gezegd.

AP Ned

In een toespraak over terreurbestrijding en mensenrechten in Berlijn verklaarde Arbour dat de regeringen de plicht hebben het terrorisme te bestrijden. Veiligheid moet echter niet ten koste gaan van vrijheid, aldus de Canadese, die een maand geleden aantrad als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Arbour uitte onder meer kritiek op suggesties dat marteling in geval van terrorisme een legitieme ondervragingsmethode kan zijn. Het is aan rechters, niet aan politici om te beoordelen wat wel en wat niet mag. Marteling is evenwel in geen enkel geval gerechtvaardigd, aldus Arbour.

Ze noemde het land niet bij naam, maar het is duidelijk dat haar kritiek in de eerste plaats aan het adres van de Verenigde Staten was gericht. Een voorgangster van Arbour, de Ierse oud-premier Mary Robinson, wekte voor haar vertrek in het najaar van 2002 de toorn van onder meer de VS door het land ervan te betichten de strijd tegen het terrorisme te gebruiken als voorwendsel om burgerrechten naast zich neer te kunnen leggen.