Marchal mag vier maanden langer aan opdracht proces Dutroux werken

Paul Marchal, de vader van het vermoorde meisje An Marchal, krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke vier maanden extra om zijn opdracht over het proces Dutroux af te werken. Hij zal dus met andere woorden pas vanaf januari 2005 terug voor de klas staan, zo deelt de sp.a-minister vrijdag mee.

Belga

Marchal geeft les in het buitengewoon onderwijs. Opdat hij het proces Dutroux, dat verschillende maanden in beslag nam, zou kunnen volgen, gaf voormalig minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten hem dienstvrijstelling voor de duur van het proces. In ruil moest Marchal een verslag maken over zijn ervaringen.

Zijn detachering wordt verlengd tot eind december. Hij zal de volgende maanden zijn bevindingen en ervaringen toetsen aan de algemene organisatie en het verloop van een proces. Voorts zal Marchal via een aantal schoolbezoeken peilen naar de manier waarop leerlingen een proces benaderen en beoordelen, aldus de mededeling.

De resultaten hiervan moeten eind dit jaar uitmonden in een verslag dat het departement Onderwijs kan helpen bij het ontwikkelen of evalueren van eindtermen.