Vlaamse scholen weigeren onterecht 23 studenten

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar dienden 34 Vlaamse leerlingen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten een klacht in omdat ze vonden dat ze onterecht geweigerd werden in een school.

kdriessens

In 23 gevallen verklaarde de commissie de klacht gegrond. Het gaat om 4 leerlingen in het basisonderwijs en 19 leerlingen in het secundair.

Scholen kunnen kinderen alleen nog weigeren op basis van materiële omstandigheden (als de school vol zit) of wanneer het kind definitief werd uitgesloten. Wie niet akkoord is met een weigering, kan sinds vorig jaar een klacht indienen bij de commissie.

"Het aantal klachten tijdens de eerste zes maanden van dit jaar ligt nu al hoger dan in heel 2003", zegt voorzitter Ludo Veny. "En dan moeten september en oktober, traditioneel de drukste maanden, nog komen. Dat het aantal klachten stijgt, komt doordat ouders de commissie nu pas beginnen te kennen."

Gemiddeld kwam de commissie 20 dagen nadat de klacht werd ingediend, tot een uitspraak.