650 magistraten naar rechter voor meer vakantiegeld

650 magistraten gaan volgende week minister van Justitie Laurette Onkelinx dagvaarden omdat zij geen verhoging van hun vakantiegeld hebben gekregen.

Belga

De procureurs, substituten en rechters nemen het niet dat zij de enige federale ambtenaren zijn die geen verhoging kregen. Het Copernicusplan van de regering voorziet dat nochtans.

In het Copernicusplan uit 2000 over de verregaande hervorming van de ambtenarij stond dat de ambtenaren meer vakantiegeld zouden krijgen. Dat is ook gebeurd, al werden twee groepen 'vergeten': de parlementairen en de magistratuur. De eerste groep heeft dat vorig jaar opgelost door zichzelf dubbel vakantiegeld (5.300 euro) toe te kennen. De magistraten willen dat nu via gerechtelijke weg afdwingen.

De dagvaarding van Onkelinx gebeurt "wellicht volgende week, bij het begin van het gerechtelijk jaar, bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel", stelt een Limburgs topmagistraat die nauw bij de zaak betrokken is.