Luchtvervuiling en voeding leiden tot steeds meer hersenziektes

Het aantal mensen in de westerse wereld dat lijdt aan Alzheimer, Parkinson en andere hersenziektes is de voorbije twintig jaar razendsnel gestegen, zo heeft de Sunday Times gemeld.

Belga

De groeiende luchtvervuling speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens de Britse wetenschappelijke publicatie Public Health is het aantal dementiepatiënten in Engeland de voorbije jaren met driehonderd procent toegenomen. Waar er op het einde van de jaren zeventig drieduizend mensen aan stierven, is dit naar tienduizend overlijdens gestegen.

Professor Colin Pritchard, van de universiteit van Bournemouth, en zijn medewerkers stelden vast dat het hier gaat om een internationale, in elk geval westerse trend. Want dementiegevallen (Alzheimer en andere vormen van seniliteit) verdrievoudigden in nauwelijks een generatie in al die landen, wat trouwens een even dramatische toename betekent als het aantal kankergevallen. Dat mensen steeds langer leven is volgend Pritchard geen echte verklaring. Ook genetische redenen kunnen hier niet gelden aangezien de gevolgen van genetische veranderingen pas na honderden jaren merkbaar worden en niet na dertig.

Volgens de vorsers moet de werkelijke verklaring in de eerste plaats worden gezocht in de milieuvervuiling, gaande van de uitstoot van automotoren tot het gebruik van pesticiden en industriële chemicalien. Ook ons voedselpatroon speelt een rol, zoals blijkt uit het feit dat deze aandoeningen in Japan veel minder vaak voorkomen - tot Japanners naar een westers land migreren.