Bankcommissie waarschuwt voor Général Finance

Print
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van de vennootschap Général Finance BVBA, Henri Dunantlaan 3 in 1140 Brussel, die bankdiensten aanbiedt zonder in België over een vergunning als kredietinstelling te beschikken.
 
Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, stelt deze vennootschap aan spaarders voor om sommen geld te beleggen waarvan zij beweert dat de interesten uitzonderlijk veel hoger zullen liggen dan momenteel gangbaar op de markt. De Commissie wijst er ook op dat de vennootschap Général Finance BVBA niet over de vereiste vergunningen beschikt om in of vanuit België bank- of beleggingsdiensten te verlenen en raadt het publiek dan ook af om met deze vennootschap te handelen.
MEEST RECENT