Dringend campagne darmkanker nodig

Per jaar sterven zo'n 3.200 mensen in België aan de gevolgen van darmkanker. Het gaat meestal om vitale 50-plussers die gemiddeld nog 13 jaar leven voor de boeg zouden hebben.

kdejager

BR> Een meer doorgedreven opsporingscampagne, zoals voor borstkanker, zou minstens 30% van deze levens redden.

De Antwerpse maag-darmspecialist Luc Colemont kan het niet meer aanzien dat patiënten zo vaak te laat komen, terwijl tijdige opsporing zoveel ellende kan voorkomen. "Mensen beseffen niet dat colorectale kanker - tumoren in dikke darm of rectum - vier keer meer dodelijke slachtoffers maakt dan het verkeer. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. Rond opsporing van borst- en prostaatkanker is enorm veel te doen, maar rond darmkanker blijft het opvallend stil. Af en toe is er wel een BV die met zijn ziekte naar buiten komt, zoals laatst nog Eddy Wally, maar nergens hoor ik het verhaal dat al die ellende voorkomen had kunnen worden."

De Vlaamse Vereniging van Gastro-Enterologen deelt die visie. "We hebben twee jaar geleden reeds aan de overheid een screeningsprogramma voorgesteld maar tot dusver kwam er geen reactie", zegt professor Martine De Vos, diensthoofd maag-darmziekten UZ Gent. "De opsporing van colorectale kanker bij 50-65-jarigen is nochtans even kosteneffectief als die van borstkanker. Met het bijkomende voordeel dat er lange tijd overheen gaat eer een poliepje tot een kankergezwel uitgroeit. Je hebt dus tijd om, zonder enig risico, in te grijpen vóór er van kanker sprake is."

Momenteel is opsporing - via colonoscopie - enkel terugbetaalbaar mits bepaalde indicaties of een familiaal erfelijk risico.