Groningse gemeente wil af van haar zebrapaden

Wie zei er alweer dat een zebrapad een uitvinding is ter meerdere eer en glorie van onze veiligheid? In het Nederlandse Eemsmond in Noord-Groningen denken ze er enigszins anders over. De gemeente wil af van alle zebrapaden die op haar grondgebied zijn aangebracht.

Belga

Het college van burgemeester en schepenen is er niet van overtuigd dat de zebrapaden extra veiligheid geven. "De paden zorgen juist voor schijnveiligheid. Mensen zijn wat minder alert wanneer ze over een zebrapad lopen", luidt het.

Eemsmond is de eerste gemeente in Nederland die alle zebrapaden laat weghalen. De gemeente heeft er momenteel zes. Drie jaar geleden werden die voor het laatste vernieuwd. Toen al vond de gemeente dat de paden niet echt een bijdrage leverden aan de veiligheid van voetgangers.

Nu zijn de paden toe aan een opknapbeurt omdat ze slecht zichtbaar zijn geworden. Maar het gemeentebestuur acht dat extra likje niet meer nodig. "Uit onderzoek is gebleken dat mensen veel beter gaan opletten wanneer ze een onveilig gevoel hebben. Om die reden denken we dat we de verkeersveiligheid bevorderen door de zebrapaden weg te halen. Zo zullen mensen zich voorzichtiger gedragen in het verkeer", klinkt de ietwat non-conformistische redenering. Het besluit heeft al geleid tot kritiek van bejaarden uit een verzorgingshuis in Eemsmond. Zij zijn het niet eens met de gemeente en voelden zich wel degelijk veiliger met een zebrapad.

"Iedereen heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen onze beslissing. Daarvoor hebben we een externe bezwaarschriftencommissie", stelt het gemeentebestuur laconiek.