Aantal controles Arbeidsinspectie daalt sterk

Het aantal bezoeken dat de Arbeidsinspectie aflegt, is de afgelopen jaren sterk gedaald. De controles door de Technische Inspectie namen tussen 2000 en 2003 met 13,2 procent af (van 35.273 tot 31.134). De controles door de Medische Inspectie daalden in de periode 2000-2002 met 42,5 procent (van 16.993 tot 11.921). Dit blijkt uit het antwoord dat senator Annemie Van de Casteele (VLD) ontving op een schriftelijke parlementaire vraag.

Belga

De daling van het aantal controles door Technische Inspectie in 2000-2003 komt op rekening van Vlaanderen (van 21.300 tot 17.025) en Brussel (van 3.981 tot 2.778) want in Wallonië was er een toename (van 9.612 tot 10.715). In Wallonië vonden in 2003 34,6 procent van alle controles plaats, terwijl dat in 2000 27,2 procent was. Vlaanderen zag zijn aandeel dalen van 60,3 tot 54 procent. In Vlaanderen daalde in deze periode het aantal inspecteurs van 57 tot 48, in Brussel en Wallonië bleef het op respectievelijk negen en 35.

Bij de controles die in 2003 in Vlaanderen werden uitgevoerd, werden 2,2 procent inbreuken vastgesteld, waarbij 168 processen-verbaald werden opgelegd, wat tot dusver resulteerde in twaalf boetes. In Wallonië werden bij controles 0,34 procent inbreuken vastgesteld en 19 pv's opgelegd zonder dat dit tot dusver resulteerde in een straf of boete. Dat laatste is ook het geval in Brussel, waar 1,8 procent inbreuken werden vastgesteld en 28 pv's opgemaakt.

Ook in een verder verleden bleef het grootste deel van de vastgestelde inbreuken zonder gevolg. In 2000 bijvoorbeeld werden er in ons land bij de 35.273 controlebezoeken door de Technische Inspectie 600 inbreuken (1,7 procent) vastgesteld. Hiervoor werden 239 pv's uitgeschreven. Slechts in 19 gevallen resulteerden deze pv's in een straf en 45 keer werd een boete uitgevaardigd. Alle straffen (19) en boetes (38) werden ten aanzien van Vlaams bedrijven uitgesproken. In Brussel werden zes bedrijven beboet, in Wallonië één.