Hoge jeugdwerkloosheid kan tot terrorisme leiden

Wereldwijd zijn 88 miljoen jongeren werkloos. De hoge jeugdwerkloosheid - niet eerder zaten er zoveel jongeren en jongvolwassenen zonder werk - veroorzaakt veel frustraties en kan criminaliteit en zelfs terrorisme in de hand werken. Die vrees heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties woensdag geuit.

AP Ned

In 2003 telde de wereld 186 miljoen werklozen. Van hen was 47 procent tussen de 15 en 24 jaar. Er zijn regio's waar hoge jeugdwerkloosheid direct tot politieke instabiliteit leidt, aldus de ILO. Een toename van de werkloosheid leidt daar tot een toename van het aantal illegale activiteiten. Sommige werkloze jongeren plegen diefstallen, anderen maken zich schuldig aan drugsdelicten.

Bovendien bestaat er volgens de ILO een sterke correlatie tussen het aantal werkloze jongeren en het aantal jongeren dat door terreurgroepen wordt geworven. "Als je erg gefrustreerd en gedesillusioneerd bent over je toekomst, dan is de kans groot dat je je aangetrokken voelt tot zeer verkeerde alternatieven", aldus ILO-onderzoekster Dorothea Schmidt.

In rijke landen zijn steeds minder jongeren werkloos, mede als gevolg van de vergrijzing. In Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika neemt het aantal jeugdige werklozen sterk toe, door het hoge geboortecijfer in combinatie met de economische tegenspoed.