Geluidsvolume Lokerse Feesten staat opnieuw ter discussie

Het geluidsvolume op de Lokerse Feesten staat opnieuw ter discussie. De politie van Lokeren kreeg de voorbije week heel wat klachten van inwoners, maar kon niet optreden omdat het tiendaagse festival erkend is als muziekactiviteit.

Belga

Uit metingen blijkt dat er in de feestzone zelf tot 104 decibels geproduceerd werden. In een straal van drie kilometer lagen de waarden echter nog tussen de 50 en 60 decibel. Het stilte-uur van 2.30 uur werd wel goed nageleefd, maar de meeste klachten werden geregistreerd tussen 23 en 2 uur. Dan kan de politie niet optreden. Uit de evaluatie van de politie blijkt voorts dat het aantal verkeersinbreuken tijdens het voorbije festival gehalveerd is tot 200 pv's. Er waren ook minder vechtpartijen dan vorig jaar, mede door een verhoogde aanwezigheid van de politie op het festivalterrein en een preventieve waarschuwing aan het adres van de amokmakers van vorig jaar.