Stijgend aantal bruinvissen spoelen aan op stranden

Het aantal bruinvissen dat dood aanspoelt op de Belgische stranden stijgt. Dat is een vaststelling die de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) maakt op basis van vergelijkend studiemateriaal.

Belga

In 2004 spoelden al 33 bruinvissen aan. Vorig jaar waren het er 37. "Sinds 1997 stellen we een stijgende tendens vast", vertelt Francis Kerckhof van het BMM. "In principe mag dit niet want het gaat om een beschermde diersoort."

"Echt vreemd is het niet dat er meer bruinvissen aanspoelen gezien we er ook meer levende aantreffen in het zuidelijke deel van de Noordzee", verduidelijkt marinebioloog Francis Kerckhof. "Eind de jaren '50 zaten veel bruinvissen in de Noordzee. In de jaren '70 waren ze weg. Vermoedelijk lag vervuiling en overbevissing van haringachtigen of hun voedsel aan de basis. Nu zijn er opnieuw meer waarnemingen in de zuidelijke Noordzee."

Een wetenschappelijke verklaring voor de toename van het aantal bruinvissen is er nog niet. "Mogelijk gaat het om een verschuiving van de bestaande populatie door een gebrek aan voedsel in de noordelijke Noordzee", zegt Kerckhof. "We stellen ook daar een toename vast van een aantal zeevogelsoorten. In het andere geval gaat het om een verbeterde toestand. We hebben ook nog niet kunnen uitmaken of de dieren eerst ziek worden en daardoor verzwakken en aanspoelen of dat ze verzwakken door een voedseltekort."

De meeste bruinvissen spoelen aan tussen januari en augustus. In de lente zijn het vooral volwassen dieren die gevangen raken in een warrelnet en daarbij om het leven komen. Tijdens de zomer spoelen vooral jonge dieren aan.

In Oostende spoelde maandag nog een dier met een lengte van 40 centimeter aan. "Het aantal dieren dat door bijvangsten sterft of ten gevolge van het gebruik van warrelnetten, stijgt", weet Kerckhof. "Warrelnetten voor recreatief gebruik zijn verboden op zee. Op het strand mag het wel. Daar kent het warrelnetgebruik sterk uitbreiding. Voorlopig is de situatie nog houdbaar maar als het aantal bruinvissen dat erdoor sterft nog toeneemt, dringt het BMM bij de Vlaamse overheid aan op maatregelen. De bruinvis is immers nog steeds een beschermd zoogdier."