Executiewapen Mussolini teruggevonden in Albanië

Het wapen waarmee de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini is vermoord, is teruggevonden in een museum in Albanië. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera zaterdag.

Belga

Het wapen ligt in het Nationaal Historisch Museum in Tirana. Dat het wel degelijk om het pistool gaat, blijkt uit een brief gevonden in de Albanese staatsarchieven. Een lid van het Italiaanse verzet, Walter Audisio, zond de brief in 1957 aan het centrale comité van de Albanese Arbeiderspartij (PLA) en schrijft: "Als getuige van mijn diepe bewondering voor het heldhaftige Albanese volk, zend ik u het wapen waarmee op 28 april 1945 oorlogsmisdadiger Benito Mussolini is geëxecuteerd op bevel van het Italiaanse verzet."

Mussolini werd op 26 april 1945 door het verzet gevangen genomen toen hij in een Duits uniform probeerde te vluchten. Il Duce werd twee dagen later, samen met zijn vriendin Clara Petacci, gefusilleerd. Walter Audisio, in het verzet bekend onder de naam kolonel Valerio werd na de oorlog afgevaardigde van de Italiaanse communistische partij en stierf in 1973.

Het bewuste pistool werd in 1976 in het Historisch Museum al tentoongesteld met de vermelding "het wapen waarmee Mussolini werd vermoord". Aan de authenticiteit ervan is men tot nu toe echter altijd blijven twijfelen. Het wapen kwam in de museumarchieven terecht na de val van het communistische regime in Tirana. Volgens archiefverantwoordelijken zal het er binnenkort opnieuw te bewonderen zijn.