VS nu plots gekant tegen "nucleaire" inspecties

De Verenigde Staten hebben een verrassende bocht genomen in hun beleid ter bestrijding van de nucleaire proliferatie. Op de VN-Conferentie over Ontwapening die de voorbije dagen in Genève plaatsvond, zegt Washington nog wel vierkant achter een internationaal verdrag te staan, maar geen heil meer te zien in inspecties en verificatiemissies.

Belga

Een en ander schrijft zaterdag de krant Washington Post op gezag van "regeringsfunctionarissen". De aankondiging van de nucleaire bocht komt er enkele maanden nadat VS-president George W. Bush in het raam van zijn Oorlog tegen de Terreur van de preventie van de productie en de handel in nucleair materiaal een "topprioriteit" van zijn regering had gemaakt. Kernwapens zijn de enige van de zogenaamde NBC-wapens (nucleair, biologisch, chemisch) die daadwerkelijk aan de definitie van "massavernietigingswapen" (WMD) voldoen. In 2001 had Washington zich reeds verzet tegen een inspectieregime in het kader van de Conventie over Biologische Wapens.

Officieel worden twee redenen gegeven voor die koerswissel: inspecties leveren zelden waterdichte resultaten op, én ze kosten teveel. Het geplande verdrag moet een soort aanvulling worden op het Nuclear Non Proliferation Treaty en dient een stop te zetten op de productie, door eender welke staat, van verrijkt uranium en plutonium voor (atoom)wapens. Het verdrag zou zich niet inlaten met de bestaande voorraden en de productie voor andere doeleinden (energie, medisch onderzoek).

Het nieuwe verdrag, dat er dit jaar nog zou moeten komen, heeft als eigenlijke bedoeling beperkingen op te leggen aan de nucleaire mogendheden India, Pakistan en Israël, wier kernwapenprogramma's niet in het bereik liggen voor inspecties in het kader van het NPT. De drie voormelde landen gelden als "bondgenoten" van de VS.