Brusselse VLD en sp.a keuren Brussels regeerakkoord unaniem goed

Print
De congressen van de Brusselse afdeling van sp.a en VLD hebben zondagvoormiddag unaniem het Brusselse regeerakkoord goedgekeurd. De Brusselse CD&V komt zondagavond bijeen om het Brusselse regeerakkoord te bespreken. De goedkeuring van het Brussels akkoord zou aanvankelijk samen het Vlaams akkoord vallen, maar omdat het Vlaams formatieberaad vrijdag opgeschort werd, moesten de Brusselse afdeling een apart congres houden aangezien de Brusselse regering maandag de eed aflegt.
De VLD keurde het regeerakkoord zonder veel problemen goed. Guy Vanhengel, die de Brusselse VLD-minister blijft, benadrukte de liberale accenten en stelde dat een heel groot deel van het partijprogramma in het akkoord terug te vinden is. Hij was met name opgetogen dat verder gegaan wordt met de verlaging van de registratierechten zodat vooral de middeninkomens en jongeren gestimuleerd worden om in het Brussels gewest een woning te kopen.

Vanuit het congres werden wel vragen gesteld over het luik "werk" van het regeerakkoord, waarin opnieuw een aantal gesco's (gesubsidieerde contractuelen) zullen worden aangeworven. Guy Vanhengel wees erop dat deze gesco's zullen worden aangeworven voor diensten met pijnpunten, met name inzake netheid en veiligheid.

Ook de sp.a keurde het Brussels regeerakkoord zonder tegenstem goed. De jongeren van Animo drongen er wel op aan dat erover gewaakt wordt dat alles uit het akkoord daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Andere sprekers betreurden dat in het regeerakkoord te weinig of geen aandacht besteed wordt aan monumentenzorg, duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit. Gewezen Brussels staatssecretaris Robert Delathouwer zei dat zijn hart bloedt omdat Groen!, waarmee sp.a de vorige legislatuur een kartel aanging in Brussel, aan de kant is blijven staan. Pascal Smet, die van staatssecretaris naar Brussels minister promoveert, zei hij dat hij tevreden was over het regeerakkoord.

.

Nu in het nieuws